• وضعیت تبعیض از سوی مالک در عقد فضولی
  • سلام وقت بخیر ضمن عقد بیع از یک شخص 12 تن برنج طارم استخوانی خریدم بعد از مجلس عقد شخصی با استناد به فاکتوری که از خرید برنج ها در دست داشت و قبض انبار، ادعا کرد که مالک برنج ها اوست و شخصی که من با او معامله کرده ام همسایه اوست و هیچ سمتی از جانب او ندارد. بعدا شخص گفت من مایلم 5 تن از برنج ها به همان قیمتی که آن شخص گفته به تو بفروشم. می خواستم بدونم مالک اصلی می تواند قسمتی از معامله را اجازه کند و قسمتی را اجازه نکند ؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس قانون مدنی بر خلاف قبولی ایجاب که اصولا لازم است قبولی با ایجاب مطابق بوده و تبعیض در آن ممکن نیست، اصولا تبعیض در اجازه اشکالی ندارد؛ بنابراین مالک می تواند قسمتی از معامله را اجازه کند و قسمتی را رد کند، البته شما به عنوان خریدار درصورتی که جاهل به فضولی بودن معامله باشید می توانید به واسطه ضرر ناشی از تجزیه معامله، قسمت باقی مانده را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ نمایید.

-->