• آیا شخصی که معامله فضولی انجام داده است می تواند به فضول برای خسارات وارده مراجعه کند ؟
  • سلام وقت بخیر در معامله ای یک خانه ی کلنگی را به قیمت 7 میلیارد خریدم و مبلغ 3 میلیارد در مجلس عقد پرداختم و مابقی مبلغ را قرار شد که در هنگام تنظیم سند رسمی بپردازم. بعد از این شخصی با در دست داشتن اسناد مالکیت ملک مزبور گفت که ملک متعلق به اوست و نمی خواهد خانه را بفروشد.در این مدت قیمت خانه ی مذکور 10 میلیارد شده است. می خواستم بدونم من چه کاری از بابت ضرر و زیانی که به من وارد شده است می توانم انجام بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 263 قانون مدنی هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. طبق این ماده شما اگر ازابتدا عالم به فضولی بودن معامله باشید تنها حق مطالبه ی ثمن را از شخص  فروشنده فضول خواهید داشت. اما اگر ثابت کنید که جاهل به فضولی بودن معامله بوده اید هم حق مطالبه ی ثمن و هم حق مطالبه ی کلیه ی خساراتی که از این معامله به شما وارد شده است را خواهید داشت.

-->