• اگر عقد فسخ شود وضعیت زیادی که در مبیع به وجود آمده چگونه خواهد بود ؟
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد بیعی یک باغ نوپا که درختان زیادی نداشت را خریدم و فروشنده ضمن عقد شرطی مبنی بر این که تا 6 ماه امکان فسخ معامله را داشته باشد گذاشت. بعد از این که باغ به تصرف من در آمد اقدام به حفر یک حلقه چاه عمیق کردم و مقدار زیادی درخت کاشتم و بنایی در آن باغ ساختم. حال بعد از 5 ماه فروشنده گفته که می خواهد معامله را فسخ کند. با توجه به این کارهایی که من برای باغ انجام دادم و ارزش باغ را کلی بالا بردم در صورت فسخ وضعیت من برای هزینه هایی که کرده ام به چه صورت خواهد بود ؟  
1400/07/01

 

سلام و احترام

بر اساس ماده 288 قانون مدنی اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله( فسخ توافقی و دو طرفه) به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود. مفاد این ماده در موارد فسخ( بر هم زدن یک طرفه عقد) و انفساخ(مواردی که از ابتدا عقد باطل بوده است) نیز معتبر است و طبق این ماده شما می توانید افزایش قیمتی که از این اعمال ( کاشت درخت و حفر چاه و ...) برای مبیع حاصل شده است را از فروشنده مطالبه کنید ولی باید توجه داشت مفاد این ماده نسبت به افزایش قیمتی که ناشی از تورم باشد قابل تسری نیست و این مبلغ قابل مطالبه نیست . این ماده از قوانین تکمیلی بوده و توافق خلاف آن معتبر است.

 

-->