• اگر عقدی را اقاله کنیم و مبیع به دلیل تورم افزایش قیمت داشته باشد ....
  • سلام وقت بخیر به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان به مبلغ 3 میلیارد خریدم. بعد از مدتی فروشنده و من هر دو می خواهیم عقد منعقده را اقاله کنیم . در حال حاضر به دلیل تورم قیمت ملک تقریبا 5 میلیارد شده است. آیا این مبلغی که به ارزش ملک اضافه شده و در زمان مالکیت من بر ملک می باشد برای من است؟ و می توانم این مبلغ را به فروشنده ندهم و همان مبلغ 3 میلیارد را بدهم ؟  
1400/07/01

سلام و احترام

براساس ماده 288 قانون مدنی اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود. چون افزایش قیمت مزبور ناشی از اعمال شما نیست و ناشی از تورم است  مفاد این ماده شامل افزایش قیمتی که بر اثر تورم در مبیع به وجود آمده نخواهد بود و این مبلغ قابل مطالبه نیست . مفاد این ماده از قوانین تکمیلی بوده و توافق خلاف آن معتبر است.

-->