• تفاوت اتلاف و تسبیب در حقوق مدنی چیست؟
  • سلام وقتتون بخیر سوالی داشتم از خدمتتون.  مهمترین تفاوت اتلاف و تسبیب در حقوق مدنی چیست؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

اتلاف و تسبیب به طور کلی جزء موارد ضمان قهری محسوب می شوند. مهمترین تفاوت این دو مورد بر اساس مواد 328 و 335 قانون مدنی بدین شرح میباشد:

1-در اتلاف رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف کافی است و در اینجا تقصیر شرط نیست. همچنین در اتلاف، حتی اگر بدون عمد مال تلف شود، باز هم شخص تلف کننده مسئول است. 

2-در تسبیب، راطه علیت مستقیم نیست و شخص اگر به کاری دست زند که زمینه تلف را فراهم کند، مسئول است. همچنین در مورد تسبیب باید گفت که اگر شخصی تلف مالی را ایجاد کند ولی شخص دیگری منجر به تلف شود، شخص تلف کننده مباشر و مسئول است نه شخصی که سبب را ایجاد کرده مگر اینکه سبب اقوی (مهمتر) از مباشر باشد. 

 

-->