• وضعیت ضامن در تبدیل تعهد
  • سلام وقت بخیر من از بدهی برادرم در برابر طلبکار او ضمانت کرده ام. در حال حاضر برادرم و طلبکار تصمیم گرفته اند که تبدیل تعهد انجام بدهند. می خواستم بدونم با انجام این عمل بین آن ها، وضعیت من به عنوان ضامن به چه صورت خواهد بود؟ آیا در تعهد جدیدی که توافق کرده اند باز من ضامن هستم یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 293 قانون مدنی در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند. طبق این ماده در مبحث تبدیل تعهد، تعهد قبلی از بین می رود و تعهد جدیدی جایگزین تعهد قبلی می گردد. با از بین رفتن تعهد قبلی تمام ضامنین و تضمیناتی که برای آن تعهد مقرر بوده نیز از بین می رود و شما در باره ی تعهد جدید ضامن نخواهید بود مگر این که مجددا توافقی بین شما و ایشان برای ضمانت از تعهد جدید شکل گرفته باشد.

-->