• ارث خواهر ناتنی که از مادر مشترک هستیم چقدراست؟
  • سلام آقایی 36 ساله هستم بعد از سالها متوجه وجود خواهر ناتنی که مادر مشترک داشتیم شدم ایشان هفته پیش از دنیا رفت و هیچ وارثی به جز من و خواهرم و همسرش ندارد. ارث او چگونه بین ما تقسیم می شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۹۲۱ قانون مدنی اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود. لذا همسر ایشان یک دوم اموال را به ارث می برند و بقیه بین شما و خواهرتان به طور مساوی تقسیم می شود.

-->