• خیانت در انانت
  • با سلام بق صورتجلسه پاسگاه ثبت شده است که من 7000000 بدهکار یه نمایشگاهی هستم و نزدیم 40 میلیون چک و سفته نزد ایشان هست که با پرداخت 7 میلیون که بهره بدهی من می باشد و اصل پول را دریافت کرده به ایشان بدهم ایشان مدارک را به من تحویل دهد . ولی روی دو تا از چک ها که جمعا 20 میلیون تومان میباشد اقدام کرد و چک ها هم نزد من امانت بوده و صاحب چک از من استرداد کرده است . حال نزدیکترین راه برای رسیدن به هدفم چیست ؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام اگر قيد گرديده كه چكها نزد ايشان امانت بوده شكايت كيفري مبني بر خيانت در امانت مطرح نماييد

-->