• آیا به خانمی که در عقد موقت است ارث تعلق می گیرد؟
  • سلام خانمی هستم که ده سال است با آقایی عقد موقت هستم و عقد موقت ما برای پنج سال دیگر تمدید شد. ما دارای دو فرزند پسر هستیم . به دلیل سن بالای همسرم می خواهم بدانم در صورت فوت آیا به من و فرزندانم ارث تعلق می گیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 940 قانون مدنی زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند. لذا در عقد موقت هیچ ارثی به خانم تعلق نمی گیرد اما درخصوص فرزندان تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیست.

در خصوص سهم الارث فرزندان نیز بر اساس ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:

‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

-->