• آیا در صیغه 99 ساله خانم ارث می برد؟
  • سلام مادر بنده 25 سال است که با پدرم زندگی کرده است. اما در عقد موقت بوده اند و مدت عقدشان 99 ساله بوده است . اکنون دارای فرزند و نوه هستند آیا در صورت فوت پدرم مادرم هیچ ارثی نمی برد؟
1400/07/01

سلام روزتون بخیر. مطابق ماده 940 قانون مدنی زن در عقد دائم فقط ارث می برد لذا زمان عقد موقت و وجود فرزند تاثیری در ارث بردن خانم ندارد و در هیچ شرایطی زوجه ارث نمی برد.

-->