• در چه صورتی زن از شوهر ارث نمی برد؟
  • سلام. پدرم اخیرا با خانم جوانی عقد کرده اند که کاملا مشخص است خانم برای اموال و و ضعیت مالی خوب پدرم ازدواج کرده اند. من و برادرم می خواهیم هیچ ارثی به این خانم نرسد و همچنین پدر من مریضی قلبی دارند و احتمال فوتشان زیاد است. لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۹۴۵ قانون مدنی اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد. در نتیجه اگر پدر شما در حال مریضی شان با این خانم عقد کرده باشند و دخول انجام نشده باشد و پدرتان فوت کنند ارث نمی برند در غیر این صورت ارث می برند و هیچ راهی برای محرومیت از ارث برای ایشان وجود ندارد.

-->