• رد نکردن مال مورد ودیعه
  • سلام وقت بخیر ضمن عقدی که با دیگری منعقد کردم طرف مقابل متعهد شد که خانه من را به مدت 6 ماه نگهداری کند و بعد از 6 ماه آن را به من پس بدهد. حال که موعد 6 ماهه به سر آمده و من نیز از او تقاضا کردم که مال را پس بدهد و او کلا منکر این عقد منعقده بین خودمان شد. می خواستم بدونم چه کاری می توانم در این باره انجام بدهم ؟  
1400/07/01

 

 

سلام و احترام

بر اساس ماده 310 قانون مدنی اگر کسی که مالی به عاریه و ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است. طبق این ماده مستودع ( ودیعه گیرنده ) از تاریخی که عقد ودیعه ی منعقده را انکار کند در حکم غاصب است و این کار او باعث می شود که اصطلاحا انقلاب ید در او پدید بیاید و از عنوان امانت و ید امانی خارج شده و ید او ضمانی شود و مسئول تمام کسری ها و اتفاقاتی که ممکن است درباره ی مال مورد ودیعه حتی در صورت عدم تعدی و تفریط وی خواهد بود. شما باید در مراجع صالح دادخواست الزام به تسلیم مال را به طرفیت غاصب ( مستودع ) بدهید و می توانید اجرت المثل ایام تصرف او را، از زمان انکار تقاضا کنید.

-->