• احداث بنا با مصالح دیگری
  • سلام وقت بخیر بنده مصالح فروشی دارم و شخصی مقدار زیادی مصالح از من دزدیده و ساختمانی را با آن ها ساخته است. می خواستم بدونم من چه کاری نسبت به این شخص می توانم انجام دهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 313 قانون مدنی هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ  قیمت تراضی نمایند. طبق این ماده شما می توانید از دادگاه تقاضای قلع ( ازبین بردن ) بنای مذکور را به موجب دادخواست بخواهید و شخص مذکور موظف به تادیه ی بدل ( مثل یا قیمت ) مصالح غصب کرده به شما است. 

-->