• مسئولیت شخص در صورت از بین بردن مال سرقت شده
  • سلام وقت بخیر من اتومبیل شخصی را سرقت کردم و با آن اتومبیل تصادف کردم و اتومبیل مذکور کلی خسارت دید و الان قابل استفاده نیست و همه صافکارها می گویند که درست شدنی نیست. مالک اتومبیل به من مراجعه کرده و خسارات وارده و اتومبیل خود را می خواهد. من موظف به دادن چه چیزی به مالک می باشم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

 از لحاظ حقوق مدنی بر اساس ماده 312 قانون مدنی هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد. طبق این ماده چون اتومبیل موجود است اما از مالیت افتاده و قابلیت استفاده ندارد شما باید آخرین قیمت اتومبیل را در زمان سالم بودن  آن به مالک بپردازید.

-->