• آیا بیع چیزی که قدرت بر تسلیم آن را ندارم صحیح است؟
  • سلام وقت بخیر من یک خانه ی کلنگی دارم که مدت 6 سال است توسط چند  شخص به اصطلاح گردن کلفت غصب شده است و من به هیچ عنوان نمی توانم آن ها را بیرون کنم و چند بار خواستم به لحاظ قانونی اقدام کنم که آن ها تهدیدم کردند. می خواستم آیا می توانم این خانه را بفروشم و بیع منعقده راجع به آن صحیح خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم

آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد. طبق این ماده شما می توانید خانه ی مذکور را بفروشید و بیع مذکور در صورتی صحیح خواهد بود که خود مشتری قادر به تسلم بیع مذکور باشد.

-->