• اگر وکیل دادگستری در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند می توانم از او مطالبه خسارت کنم؟
  •   سلام وقت بخیر من در پرونده ی حقوقی که داشتم و خواهان آن بودم یک نفر را به عنوان وکیل دادگستری معرفی کردم. متاسفانه در مرحله ی بدوی رای به نفع خوانده صادر شد. طبق رای اعلامی، ما حق تجدید نظر خواهی داشتیم و من به وکیل گفتم که نسبت به تجدید نظر خواهی و پیگیری پرونده اقدام بکند. اما وکیل مذکور در مهلت مقرر اقدام به تجدید نظر خواهی نکرد. می خواستم بدونم آیا امکان مطالبه خسارت از وکیل را دارم ؟
1400/07/01

 

سلام واحترام

بر اساس ماده 666 قانون مدنی هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. طبق این ماده از دست دادن فرصت و بخت به دست آوردن نفع، زیان و خسارت محسوب می شود و با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمر بخش بودن، می توانید از وکیل مذکور مطالبه خسارت و ضرر و زیان داشته باشید.

-->