• مطالبه خسارات معنوی توسط شخص حقوقی امکان پذیر است ؟
  • سلام وقت بخیر من مدیر عامل یک شرکت تجاری سهامی عام خوش نام و با سابقه هستم. چند روز پیش یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اقدام انتشار مطالب کذبی نسبت به شرکت ما کرد که باعث شد که سهام ما در روز های بعد روند نزولی را تجربه کند و به حیثیت و آبروی چندین ساله شرکت ما لطمه زد. می خواستم بدونم آیا امکان دارد که شرکت ما ( شخص حقوقی) از روزنامه ی مذکور شکایت کند و خسارات معنوی را که به ما زده مطالبه کند یا بنده به عنوان مدیر عامل ( شخص حقیقی ) باید این در خواست را داشته باشم؟دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر کجا خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 588 قانون تجارت  شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان‌ ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت – نبوت و امثال ذالک. و هم چنین وفق تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات در مواردی که مطبوعات مرتکب انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر افترا و تهمت و.... علیه اشخاص بشوند کلیه اشخاصی که مورد این اعمال قرار گرفته اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) می توانند مطالبه خسارت را از مراجع صالح در خواست کنند. شما برای مطالبه خسارت معنوی ابتدا باید بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مرکز استان شکایت خود را مبنی بر انتشار مطالب کذب و افترا نسبت به شرکت تنظیم کنید و در ضمن همین شکایت می توانید مطالبه خسارات معنوی وارده را نیز از آن مرجع تقاضا کنید.

-->