• آیا دادگاه می تواند جبران خسارت را به صورت مستمری تعین نماید ؟
  • سلام وقت بخیر شخصی به خودروی رونیز من خساراتی وارد آورد. بعد از پیگیری های قضایی دادگاه حکم به جبران خسارت به نفع بنده صادر کرد اما نحوه پرداخت را به صورت مستمری تعیین نمود. می خواستم بدونم آیا این حکمی که دادگاه صادر کرده خلاف قانون است یا نه ؟ و من می توانم به آن اعتراض کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهدکرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر اینکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

طبق این ماده اگر مدیون شما تامین مناسبی جهت پرداخت دین خود تسلیم کرده باشد یا آن که قانون این نحوه پرداخت را مقتضی بداند دادگاه می تواند نحوه ی پرداخت را به صورت مستمری تعیین کند و در این مورد شما نمی توانید اعتراضی نسبت به حکم صادره انجام دهید و دادگاه کاملا قانونی عمل کرده است.

-->