• آیا خسارات از کار افتادگی قابل مطالبه است؟
  • سلام وقت بخیر من استاد کار گچ کاری هستم. متاسفانه چند روز پیش داشتم از عرض خیابان در روی خط عابر عبور می کردم که خودوریی به من زد و من بیهوش شدم بعد از به هوش آمدن متوجه شدم که یک دستم به طرز شدیدی دچار شکستگی شده است. در حین پیگیری های قضایی و مطالبه خسارت که مدت زیادی طول کشیده است شکستگی دستم بهبود یافت و گچ آن را باز کردم اما متوجه شدم که دستم دیگر قوت لازم برای کار گچ کاری را ندارد. آیا می توانم از این بابت هم از طرف مقابل مطالبه ی خسارت کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که اشعار دارد:  اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌
شما با استناد به این ماده می توانید همه ی خسارات از جمله خسارتی که در اثر کم شدن قوه ی انجام کار شما پیش آمده است را مطالبه کنید.

-->