• آیا در عقد بیع امکان دارد ثمن و مبیع هر دو مدت دار باشند؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد در عقد بیع ثمن و مبیع هر دو مدت دار باشند و اصلا چنین عقد بیعی صحیح است ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بیع از جهت زمان تسلیم مورد معامله بر چهار قسم تقسیم شده است :

1. بیع نقد ( ثمن و مبیع هر دو حال است و در لحظه تسلیم می شود )

2. بیع نسیه ( مبیع حال است و ثمن موجل و مدت دار می باشد )

3. بیع سلم یا سلف یا پیش فروش (مبیع موجل و مدت دار است اما ثمن حال می باشد )

4. بیع کالی به کالی ( ثمن و مبیع هر دو موجل و مدت دار هستند )

این نوع از بیع بر خلاف نظر مشهور فقها، با توجه به سکوت قانون مدنی و با اشاره به مواد 10 قانون مدنی ( اصل آزادی قراردادها ) ماده 223 همان قانون ( اصل صحت قراردادها ) کاملا صحیح می باشد.

-->