• اگر چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و از آن جنس نباشد امکان فسخ بیع وجود دارد ؟
  • سلام وقت بخیر در عقد بیعی مقدار 15 تن پسته ی اکبری از شخصی خریدم. بعد از بیع و تحویل گرفتن پسته ها متوجه شدم تقریبا 3 تن از این پسته ها از نوع کله قوچی است. می خواستم بدونم به این علت می توانم بیع مذکور را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 353 قانون مدنی هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. طبق این ماده بیعی که شما منعقد کرده اید نسبت به آن 3 تن پسته ی کله قوچی باطل است و نسبت به مابقی 12 تن به استناد به خیار تبعض صفقه ( ماده 441 همان قانون ) حق فسخ خواهید داشت.

-->