• فروش از روی نمونه
  • سلام من طبق عقد بیعی مقدار یک تن برنج را خریداری کردم . نحوه فروش به این صورت بود که ابتدا نزد فروشنده رفتم و او نمونه ای که در حدود یک کیلو بود به من نشان داد و گفت تمام 1 تن برنجی که تحویل خواهم داد به این صورت خواهد بود . بعد از تحویل، برنج ها اصلا مطابق با نمونه ی نشان داده شده نبود. می خواستم بدونم آیا به این دلیل می توانم عقد را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 354 قانون مدنی ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق با نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت . طبق این ماده شما حق فسخ عقد مزبور را خواهید داشت.

-->