• مسولیت خریدار و فروشنده در عقد باطل
  • سلام به موجب عقد بیعی یک دستگاه خودروی پراید را خریدم. بعد از عقد متوجه شدیم که عقد بیع مذکور از ابتدا به دلیل فقدان قصد فروشنده باطل بوده است. می خواستم بدونم من به عنوان فروشنده و طرف مقابل به عنوان خریدار چه مسئولیتی در برابر هم داریم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 366 قانون مدنی هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. طبق ماده فوق شما به عنوان خریدار، ضامن مبیع هستید و باید آن را به فروشنده بر گردانید و فروشنده نیز، ضامن ثمن می باشد و باید آن را به شما بر گرداند. بی اطلاعی خریدار از فساد معامله تاثیری در این حکم ندارد و مفاد آن هم چنان جاری خواهد شد.

-->