• قدرت بر تسلیم مبیع به خریدار
  • سلام وقت بخیر من کشاورز هستم و به موجب قراردادی میزان 11 تن چغندر را به شخصی فروختم و با توافق یکدیگر زمان تسلیم آن ها را 1 ماه دیگر قرار دادیم. زمین کشاورزی اینجانب کلا 6 تن چغندر می دهد و باید 5 تن باقی مانده را از شخصی دیگر تهیه کنم و در حال حاضر این میزان را ندارم. می خواستم بدونم آیا قرارداد مذکور از لحاظ قانونی صحیح است یا خیر ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 370 قانون مدنی اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد. طبق این ماده چون برای تسلیم مبیع مدتی قرار داده اید، قدرت بر تسلیم مبیع در موعد اجرای شرط ملاک است و نه در زمان انعقاد عقد. بنابراین عقد بیع مذکور کاملا صحیح است و هیچ مشکل قانونی ندارد.

-->