• قبض مال خریداری شده در عقد بیع
  • سلام به موجب عقد بیعی از شخصی که بنکدار است 2 تن برنج از برنج های موجود در انبار او را خریدم و مبلغ آن را در لحظه پرداختم. می خواستم بدونم برای گرفتن این برنج ها نیاز به اذن فروشنده دارم یا می توانم به انبار او مراجعه کنم و خودم برنج ها را بردارم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 374 قانون مدنی در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند. ماده فوق ناظر بر مبیعی است که به صورت عین معین فروخته شده باشد یعنی مثلا مبیع دو گونی مشخص برنج باشد. اما در فرض سوال شما مبیع به صورت کلی در معین معامله شده است (2 تن برنج از برنج های موجود در انبار )

در این حالت اگر تعیین مصداق آن 2 تن برنج ضمن عقد به شما واگذار شده باشد شما طبق این ماده نیازی به اذن فروشنده در قبض مبیع نخواهید داشت و بدون اذن می توانید قبض را انجام دهید. اما اگر اذن تعیین مبیع به شما داده نشده باشد باید از فروشنده اذن در قبض داشته باشید و اگر در این حالت بدون اذن مبیع را قبض کنید درحکم غاصب هستید و در اصطلاح حقوقی ید شما ضمانی است و مسئول تلف یا نقص نسبت به آن مال خواهید بود حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشید.

 

 

 

-->