• مخارج تسلیم مبیع بر عهده چه کسی است ؟
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد بیعی 10 تن پرتقال از شخصی در رامسر خریدم و مبلغ آن را تمام و کمال پرداختم. فروشنده گفت 10 روز دیگر که پرتقال ها را چید آن ها را برای من که ساکن شیراز هستم ارسال می کند. فروشنده طبق وعده عمل کرد و آن ها را بار کامیون کرد و برای من فرستاد اما وقتی کامیون ها به شیراز رسیدند مبلغ کرایه را از من خواستند. طی تماسی که با فروشنده گرفتم او اظهار داشت که مبلغ کرایه را خودت باید حساب کنی. می خواستم بدونم براساس قانون مبلغ کرایه با من است یا با فروشنده؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 381 قانون مدنی مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است. طبق این ماده اگر در قرارداد در این خصوص توافق نکرده باشید مخارج تسلیم مبیع از قبیل هزینه ی حمل و ... بر عهده فروشنده خواهد بود.

-->