• کم بودن مساحت ملک در عقد بیع
  • سلام به موجب عقد بیعی یک باب خانه را به مساحت 139 متر از قرار متری 45 میلیون خریدم. بعد از عقد مشخص شد که خانه مذکور 126 متر بیشتر نیست. حتی با کمک کارشناسان ثبت هم چند بار خانه را متر کردم و همان 126 متر است. می خواستم بدونم من به عنوان خریدار در برابر فروشنده چه کاری می توانم انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 384 قانون مدنی هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. طبق این ماده شما به عنوان خریدار حق دارید که 1) عقد بیع مذکور را فسخ کنید یا 2) قیمت موجود را با تادیه ی حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نمایید ( یعنی این که در فرض سوالتان مساحت ملک 13 متر کمتر از مساحت اعلامی است و شما ملک را از قرار متری 45 میلیون خریده اید. می توانید با مراجعه به فروشنده مبلغ 585 میلیون از او بابت کمبود متراژ بگیرید و عقد را به همین صورت قبول کنید )

-->