• عدم اعلام فوت به ثبت احوال
  • با سلام اگر فوت متوفی را به اداره ثبت احوال اعلام نکنند یا با تاخیر چندین روزه اعلام کنند ، از نظر قانونی چه حکمی دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 25 قانون ثبت احوال مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. ‌روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد. و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون ثبت احوال، افرادی که موظف به ثبت این واقعه هستند،در صورت ثبت نکردن واقعه ی وفات در مهلت مقرر پس از یک ماه 100 هزار ریال، یک تا سه ماه 150 هزار ریال، سه تا شش ماه 250 هزار ریال و شش ماه به بعد 500 هزار ریال جریمه می شوند.

-->