• خیار حیوان
  • سلام وقت بخیر در روستایی زندگی می کنم و می خواهم چند راس گوسفند بخرم. پسر عموی من ترم 4 رشته ی حقوق است به من مطلبی به نام خیار حیوان گفت. می خواستم اگر براتون امکان داره توضیحی درباره ی این مطلب بفرمایید.
1400/07/01

 

سلام و احترام

براساس ماده 398 قانون مدنی اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. خیار حق است و به معنی اختیار و توانایی بر هم زدن عقد لازم از سوی صاحب خیار که در اصطلاح ذوالخیار نامیده می شود می باشد. اعمال خیار حیوان در فرضی صورت می پذیرد که مبیع عین معین (مثلا یک گوسفند مشخص) باشد و حیوان مذکور حتما زنده باشد.خیار حیوان جنبه ی استثنایی دارد و فقط مخصوص عقد بیع است و نمی توان در عقود دیگر آن را تسری داد. این خیار یکی از شاخه های خیار عیب است، با این تفاوت که در این مورد، قانون گذار، عیب مبیع را مفروض دانسته و خریدار را از اثبات آن معاف کرده است و حتی اثبات سلامت حیوان از سوی فروشنده، مسقط خیار حیوان نیست. بر خلاف ظاهر ماده، خیار حیوان تنها به خریدار اختصاص ندارد و اگر ثمن هم حیوان باشد، فروشنده هم خیار حیوان خواهد داشت.

-->