• نمونه لایحه اعتراض به قرارمنع تعقیب کلاهبرداری
  • قرارمنع تعقیب به علت گرفتن اجناس بی کیفیت صادرشده که دران شاکی ارشادمیشودبه مراجع حقوقی وقیدشده درصورت اعتراض شاکی بدل پرونده به مراجع زیربط ارسال گرددچون دعوابرسرقیمت وکیفیت اجناس بوده باتوجه به اینکه شرکت هرمی بوده وبدون مجوزکارمیکرده وسایتش هم توسط پلیس فتا فیلترشده اجناس چینی به جای صنایع دستی ایرانی عرضه میکرده متن اعتراض به قرارصادره راچطوربنویسم
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

با تلفن موسسه تماس بگیرید تا لایحه مورد نظر شما تنظیم شود. 

02166128096

-->