• آیا فروشنده در صورت تاخیر در تسلیم ثمن حق فسخ دارد؟
  • سلام و خدا قوت ضمن عقد بیعی که با شخصی منعقد کردم یک دستگاه تولید فیلتر هوای خودرو را به مبلغ 55 میلیون فروختم. اما خریدار ثمن معامله را به بنده نداده است و من نیز به این دلیل فعلا دستکاه را تحویل او نداده ام. آیا امکان دارد در همین حالت عقد بیع منعقده را فسخ کنم؟    
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 402 قانون مدنی هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود. طبق فرض سوالتان اگر در عقد برای تسلیم ثمن یا مبیع مدتی را مشخص نکرده باشید و سه روز از تاریخ انعقاد بیع گذشته باشد و مشتری یا فروشنده در این مدت مبیع یا ثمن را تسلیم نکرده باشد شما به عنوان فروشنده حق فسخ عقد مذکور را دارید.

-->