• آیا امکان دارد در فرضی که خریدار ثمن را تسلیم به فروشنده نکرده است عقد را فسخ نمود؟
  • سلام وقت بخیر در قراردادی که با دیگری داشتم یک عدد دیگ بخار را فروختم. منتها در ضمن قرارداد مدتی برای تسلیم ثمن و مبیع قرار ندادیم. حالا 8 روز از مدت انعقاد قرارداد فی مابین می گذرد و خریدار اصلا جواب تلفن خود را نمی دهد و پول دیگ بخار را  هم نپرداخته است. از آن جایی که من شخص را می شناسم به خانه او مراجعه کردم و به او گفتم که باید طبق قرارداد پول دیگ را بدهی تا من آن را تسلیم کنم. 4 روز هم از این دیدار گذشته است. آیا امکان دارد قرارداد را فسخ کنم و مشکلی از لحاظ حقوقی برای من پیش نمی آید ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 403 قانون مدنی اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ی ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.ماده فوق در ذیل مبحث خیار تاخیر ثمن در قانون مدنی آمده است. طبق ماده 402 همان قانون در موقعی که مبیع عین معین (همان دیگ بخار ) باشد و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع مدتی معین نشده بشد اگر 3 روز از تاریخ بیع بگذرد و هیچ یک از طرفین نسبت به تادیه ثمن یا تسلیم مبیع اقدامی نکند فروشنده حق فسخ خواهد داشت. اما در مورد سوال و طبق ماده 403 شما از طرف مقابل مطالبه ثمن را خواسته اید و مقصوتان التزام طرف به بیع بوده است، به این دلیل حق فسخ خود را ساقط کرده اید و نمی توانید دیگر عقد را فسخ کنید.

-->