• آیا خیار تاخیر فقط به فروشنده تعلق دارد؟
  • سلام وقت بخیر در عقد بیعی که با دیگری منعقد کرده ام و یک دستگاه خودرو را خریده ام، اگر فروشنده در تسلیم آن به من تاخیر کرد می توانم عقد را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 406 قانون مدنی خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد. طبق این ماده و فرض سوالتان شما برای فسخ عقد بیع نمی توانید از این خیار استفاده کنید و ممکن از خیار دیگری بتوانید برای فسخ عقد استفاده کنید که نیاز به مطالعه ی مبایعه نامه ای که شما منعقد کرده اید دارد. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با موسسه تماس بگیرید. 02166128096

-->