• در بیعی که فقط با توصیف منعقد شده باشد
  • سلام وقت بخیر من یک خودروی 207 را فقط با توصیفاتی که فروشنده در پای تلفن خریدم. فروشنده در پشت تلفن می گفت که خودرو بدون رنگ است و تصادف ندارد و کارکرد آن 53 هزار کیلومتر است. بعد از این که من قبول کردم و مبلغ را واریز کردم  دوستم خودرو را گرفت و به من تحویل داد. بعد از تحویل گرفتن دیدم که کارکرد خودرو تقریبا 98 هزار کیلومتر است و از لحاظ بدنه که به کارشناس نشان دادم گفت که یک گلگیر خودرو تعویض شده است. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 410 قانون مدنی هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. طبق این ماده شما می توانید بیع مذکور را به دلیل این که اوصافی را که فروشنده برای مبیع ذکر کرده است در مبیع نیست فسخ کنید یا به همین صورت بپذیرید.

-->