• نمونه لایحه اعتراض به قرارمنع تعقیب کلاهبرداری
  • باسلام بنده موردکلاهبرداری اینترنتی قرارگرفته ام که مبلغی رابه حساب رابط شرکت واریزنمودم که سایت شرکت فیلترشده ومشخص گردیدشرکت هرمی بوده وبدون مجوزفعالیت میکرده اجناس خریداری شده ازوسایل دکوری مسی بوده که دارای یک پنجم ارزش مبلغ خریداری شده بوده .که به جای صنایع دستی ایرانی به مافروخته شده شرکت نه نشان یانمادالکترونیکی داره نه تایدیه ازاتحادیه صنایع دستی چهارتا عکس فتوشاب شده به مانشان دادندکه مجوزازصنعت ومعدن دارندوقانونی هستندکه با دستگیری یک کشتی چینی که گفته اجناس برای شرکت هست منجربه فیلترشدن سایت شرکت شده لذا درخواست برگرداندن اجناس راداده ام قرارمنع تعقیب صادرشدکه درصورت اعتراض بدل پرونده به دادگاه حقوقی ارسال شودچه متنی برای اعتراض به قراربنویسم؟راهنمایی کنیدممنونم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر

با تلفن موسسه تماس بگیرید تا براتون تنظیم کنیم

02166128096

-->