• مهریه
  • با سلام بنده ۱۰۰۰ سکه مهریه دارم و یک باغ ضمانت مهریه م هست ولی قولنامه ای هست یعنی از طریق ثبت توقیف نشد این قولنامه هم انتقال از پدرشوهرم به همسرم هست آیا من میتونم برای این ضمانت کاری بگنم در دفترخانه حین ازدواج ثبت شده
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر

برای توضیح دقیقتر نیازمند این هستیم که مدارک شما را مشاهده کنیم. به طور مشخص، عقدنامه شما و قولنامه شما. 

تلفن موسسه 02166128096

-->