• فسخ معامله نسبت به قسمتی از مبیع
  • سلام به موجب بیعی مقدار 14 تن برنج صدری را خریدم. در هنگام معامله مقدار 9 تن از آن ها را دیدم و با رویت خریدم و همه ی آن ها صدری درجه یک بودند. اما فروشنده 5 تن دیگر را نداشت اما گفت ظرف 2 روز برای من با همین کیفیت و وصف حاضر خواهد کرد. بعد از 2 روز آن مقدار را حاضر کرد اما فاقد آن اوصاف است و کیفیت برنج های قبلی را ندارد. می خواستم بدونم می توانم بیع را نسبت به این مقدار 5 تن فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 412 قانون مدنی هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. بر طبق این ماده شما باید یا تمام مبیع را به همین صورتی که هست قبول کنید یا اختیار فسخ نسبت به تمام مبیع را خواهید داشت و نمی توانید بعضی از مبیع را قبول کنید و بعض دیگر را فسخ کنید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->