• آیا تعدد خیارات در عقد بیع واحد امکان پذیر است ؟
  • سلام می خواستم بدونم آیا تعدد خیارات در عقد بیع واحد برای یکی از طرفین امکان پذیر است ؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس اصل عدم تداخل اسباب تعدد خیار در عقد واحد ممکن و بلامانع است، یعنی ممکن است، یکی از طرفین صاحب چند خیار باشد؛ بنابراین چنان چه فروشنده عمدا عیب مبیع را بپوشاند ( مثلا با صاف و رنگ کردن خودروی تصادفی، آن را فاقد هرگونه سابقه تصادف معرفی نماید ) خریدار می تواند با استناد به خیار تدلیس بیع را فسخ کند یا به استناد خیار عیب، مطالبه ی ارش نماید.

-->