• فسخ عقد بیعی که در ضمن عقد کافه خیارات بالا اخص غبن فاحش اسقاط شده است
  • سلام وقت بخیر من به موجب عقد بیعی یک دستگاه خودروی موهاوی را خریدم. خودرو مذکور بدون رنگ بوده و کیلوکتر آن 120 هزار کیلومتر را نشان می داد. بعد از تحویل گرفتن خودرو، آن را برای سرویس دوره ای به تعمیرگاه بردم و هنگامی که مکانیک دستگاه دیاگ را به ماشین زد گفت کارکرد واقعی خودرو 295 هزار کیومتر است و کیلومتر ماشین دستکاری شده است. در ضمن عقد بیع هم من و هم فروشنده کافه خیارات بالاخص خیار غبن فاحش را از خودمان اسقاط کردیم. می خواستم بدونم با این وضعیت آیا من می توانم عقد بیع مذکور را فسخ کنم یا نه ؟ با سپاس از لطف شما
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 448 قانون مدنی سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود. اما طبق نظر مشهور حقوقدانان و فقها و رویه قضایی جاری، چهار خیار هستند که امکان اسقاط آن ها در ضمن عقد وجود ندارد و اگر اسقاط شوند هیچ اثری ندارند: 1. خیار تفلیس 2. خیار تعذر تسلیم 3. خیار تدلیس 4. خیار غبن فاحش

بر این اساس خیار تدلیس احتمالی قابل اسقاط نیست و تنها در صورتی خیار تدلیس ساقط می شود که ذی حق، پس از آگاه شدن از واقعیت از آن صرف نظر کند؛ به ویژه آن که اسقاط، عمل حقوقی است و مستلزم قصد انشاء سالم است و اشتباه، اسقاط را بی اعتبار و فاقد اثر می کند؛ بنابراین در فرض سوال شما، که فروشنده در فروش خودرو با دست کاری کیلومتر، آن را کم کارکرد جلوه داده، و به عبارتی شما فریب خورده اید و با توجه به آن کیلومتر کم خودرو را خریده اید ، حق فسخ به استناد خیار تدلیس را دارید ولو در قرارداد، کلیه خیارات ساقط شده باشد.

آروزی بهروزی

-->