• آیا اسقاط خیار حتما باید به صورت لفظ باشد یا با فعل هم امکان پذیر است؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا اسقاط خیار صرفا باید به وسیله ی الفاظ باشد یا با اعمال و افعال هم امکان پذیر خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. طبق این ماده فسخ هم از طریق لفظی امکان پذیر است (شخصی که صاحب خیار است صریحا بگوید از اختیار فسخ خودم صرف نظر کردم یا به عبارتی حق فسخ خودم را اسقاط کردم ). و هم از طریق فعل و عمل امکان پذیر می باشد ( مثلا شخصی که حق فسخ عقد بیعی را دارد مبیع را اجاره دهد یا آن را به شخص دیگری منتقل کند یا آن را دهن دهد.)

-->