• شرط خیار در عقد نکاح
  • سلام وقت بخیر چند روز دیگر می خواهم با آقایی ازدواج کنم. می خواستم بدونم می توانم در ضمن عقد ازدواج و در دفترخانه شرطی مبنی بر این که اگر زوج به شغل خاصی اشتغال پیدا کرد عقد ازدواج منعقده را  فسخ کنم بگذارم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1069 قانون مدنی شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح دائم باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جائز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد. طبق این ماده شرط خیار فسخ نسبت به نکاح دائم باطل است اما مبطل عقد نکاح نیست. دلیل این ابطال شرط نیز اینست که راه های انحلال عقد نکاح دائم در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده تصریح شده است و هیچ روش دیگری غیر از موارد تصریح شده نمی تواند باعث انحلال عقد نکاح شود.

1400/07/01

با سلام وجود چنین شرطی در ضمن عقد نکاح باطل است یا به اصطلاح حقوقی شرط باطل و غیر مبطل است

-->