• قوانین تقسیم ارث برای ایرانیان خارج از کشور
  • سلام دو سال است که من و خواهر و برادرم اقامت در کانادا داریم و ماه پیش پدرم فوت کردند و  تمام اموال ایشان در ایران است. تقسیم ارث بر اساس قانون کانادا است یا ایران؟ پدرم به جز ما سه بچه وارث دیگری ندارد، اموال چگونه بین ما تقسیم می شود؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود لذا تقسیم ترکه مطابق قوانین ایران انجام می پذیرد و پسر دو برابر دختر ارث می برد.

همچنین اگر متوفی ابوین نداشته باشد یک یا چند نفر اولاد داشته باشد طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:

‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.

‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.

‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر میبرد.

-->