• چگونه سهم الارث خود را از ورثه دیگر در خارج از کشور پس بگیریم؟
  • سلام. مادربزرگم سال پیش در خارج از ایران فوت کردند و تنها وارث ایشان مادر بنده بود. همسر دوم ایشان در آن کشور تمام اموال را به مالکیت خودش منتقل کرده است و مادرمن هیچ اقدامی برای پس گرفتن اموال انجام ندادند. تقسیم ارث اموال مادربزرگم بر اساس قوانین کدام کشور است؟ و مادرم چگونه باید برای پس گرفتن سهم خود اقدام کند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود در نتیجه تقسیم اموال مادربزرگتان بر اساس قوانین ایران انجام می شود و مادرتان می توانند به کنسولگری آن کشور در ایران مراجعه کنند.

-->