• ارث اتباع غیر ایرانی چگونه تقسیم می شود؟
  • سلام. من و خواهرم حدود ده سال پیش از افغانستان به ایران آمدیم. اکنون که پدرمان فوت کرده می خواهیم سهم خود را بگیریم. قانون کجا برای تقسیم ارث ما اجرا می شود؟ و آیا برای تقسیم ارث باید به کشور خودمان برگردیم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده 7 قانون مدنی اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. در نتیجه تقسیم ترکه بر اساس قوانین کشور خودتان انجام می شود. برای تقسیم ترکه بر اساس قوانین کشور خودتان نیازی به بازگشت به کشورتان نیست.

در همین رابطه بهتر است بدانید طبق ماده ۹۶۷ قانون مدنی ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

-->