• املاک شهروندان غیر ایرانی در ایران چگونه به ورثه می رسد؟
  • سلام. خانواده من شهروند ترکیه هستند و ملکی باغ مانند در ایران دارند که به اسم پدرم بود با فوت ایشان، تکلیف ملک چه می شود؟ و چگونه بین وراث تقسیم می شود؟ با تشکر
1400/07/01

سلام و احترام. طبق ماده ۹۶۷ قانون مدنی ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. در نتیجه به جهت تقسیم بر اساس قانون کشور خودتان انجام می شود .

همچنین باید در نظر داشت مطابق ماده ۸ قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

-->