• آیا طلاق بر اساس قانون کشور دیگر صحیح است؟
  • سلام. من و همسرم سه سال پیش به استرالیا آمدیم وبعد از یک ماه طبق قوانین استرالیا جدا شدیم و طلاق گرفتیم. یک ماه پیش همسرم فوت کردند و طبق وصیت شان می خواهند در ایران دفن شوند. آیا طبق قوانین ایران طلاق ما صحیح است؟ آیا از اموال ایشان به من نیز ارث تعلق می گیرد؟
1400/07/01

سلام روزتون بخیر. مطابق ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود در نتیجه طلاق طبق قوانین استرالیا صحیح نمی باشد و شما همچنان همسر ایشان هستید و لذا مطابق قوانین ارث به شما سهم الارث تعلق می گیرد.

-->