• چگونه در خارج از کشور درخواست مهریه کنم؟
  • سلام. من و همسرم هشت سال پیش به ترکیه آمدیم و و اقامت داریم. شوهرم در این مدت از لحاظ مالی پیشرفت فراوانی داشت و اخیرا به دلیل اختلافات با همسرم میخوهم حقوق مالی خود را از ایشان بگیرم. چگونه می توانم درخواست مهریه ام را بکنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد و هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. درضمن این نکته را در نظر داشته باشید که بر اساس ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود لذا می توانید از طریق کنسولگری ایران در ترکیه اقدام کنید.

-->