• برای طلاق در خارج از کشور به چه دادگاهی مراجعه کنیم؟
  • سلام. خانمم قصد طلاق دارد و ما سه سال پیش به کانادا مهاجرت کردیم. اکنون همسرم به دادگاه کانادا برای طلاق و دریافت حقوق مالی خود مراجعه کرده است. و من برای دیدن خانواده ایران هستم طبق نظر دادگاه کانادا مطالبات مالی خیلی بیشتر از مهریه ایشان است.چگونه می توانم این مطالبات را نپردازم و ثابت کنم که من فقط باید مهریه را بدهم؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. طبق ماده ۱۴قانون حمایت خانواده هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. در نتیجه دادگاهی که همسرتان به آن مراجعه کردند صالح نمی باشد و دادگاه محل اقامت شما در ایران صالح است لذا رای آن اثر حقوقی نخواهد داشت زیرا در خصوص احوال شخصیه مطابق ماده 6 قانون مدنی قوانین ایران لازم الاجراست.

-->