• آیا امکان دارد عقد اجاره ی ملکی را به مدت عمر موجر یا مستاجر قرار دهیم ؟
  • سلام می خواستم یک واحد آپارتمان را به شخصی اجاره دهم می خواستم بدونم می توانم عقد اجاره را به مدت عمر خودم یا مستاجر قرار بدهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 468 قانون مدنی در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. طبق این ماده نمی توان مدت عقد اجاره را به مدت عمر خود یا مستاجر قرار داد چون در عقد اجاره اشیاء باید مدت آن معین و معلوم باشد.

-->