• وضعیت مال الاجاره در عقد اجاره
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد که مالی که بقای آن با انتفاع ممکن نیست را اجاره داد ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 471 قانون مدنی برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد. طبق این ماده مال الاجاره باید مالی باشد که در اثر انتفاع از بین نرود، زیرا تنها در این مورد است که می توان مالک عین و منفعت را از هم متمایز کرد.

-->